شوراي عالي

 

وظايف شوراي‌عالي

 

 • اجراي دقيق وظايف مقرر در ماده (3) قانون(قانون تشكيل سازمان نظام‌پزشكي) و نظارت مستمر بر حسن اجراي آنها از طريق رييس‌كل سازمان
 • نظارت بر عملكرد نظام پزشكي شهرستانها
 • نظارت بر عملكرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به سازمان نظام پزشكي
 • رسيدگي به تخلفات انضباطي هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان‌ها ارجاعي از طرف شوراي هماهنگي استان و رفع اختلاف بين آنها
 • تهيه و تصويب دستورالعملهاي اجرايي لازم در چارچوب قانون
 • انحلال هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان‌ها و برگزاري انتخابات مجدد در چارچوب قانون
 • تصويب بودجه ساليانه سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
 • تبصره- هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان‌ها در موارد زير منحل مي‌گردند:
  • عدول و تخطي از وظايف مقرر در قانون با تشخيص شوراي‌عالي نظام پزشكي
  • فوت يا استعفاي يا غيبت غيرمجاز بيش از يك دوم اعضاي هيأت مديره براي چهار جلسه متوالي

   

اعضاي شوراي عالي

 

 • دکتر محمدرضا ظفرقندی - رئيس شوراي‌عالي
 • دکتر مصطفی معین -
 • دکتر عزت اله گل علیزاده - نایب رئیس اول شورای عالی
 • دکتر علیرضا اسپید - نایب رئیس دوم شورای عالی
 • دکتر حسین قشلاقی
 • دکتر سیدتقی نوربخش
 • دکتر حمیرا وفایی سی سخت
 • دکتر فرزاد فرقان
 • دکتر عبدالرضا عزیزی
 • دکتر محسن مصلحی - دبیر شورای عالی
 • دکتر علی بیرجندی نژاد
 • دکتر عباسعلی جوادی
 • دکتر انوش برزگر
 • دکتر بهنام عباسیان
 • دکتر عباسعلی خادمی
 • دکتر کورش افشین پور
 • دکتر یداله سهرابی
 • دکتر محمود فاضل
 • دکتر منصور آرزومند
 • دکتر سیدعلی‌اکبر سیدمهدی
 • دکتر محمدرضا امینی فرد
 • فرحناز محمدی سعادت
 • ناهید خداکرمی
 • اشکان آذرکیش
 • جواد ملایی
 • دكتر ايرج حریرچی (نماينده وزيربهداشت در شوراي‌عالي )
 • دكتر احمد شجاعي (نماینده رییس سازمان پزشکی قانونی كشور )
 • دكتر احمد همتی (نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو ناظر)
 • دكتر همایون یوسفی (نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو ناظر)