اعتراض شدید رییس کل نظام پزشکی به برنامه رسانه ملی

اعتراض شدید رییس کل نظام پزشکی به برنامه رسانه ملی

اعتراض شدید رییس کل نظام پزشکی به برنامه رسانه ملی

رییس کل سازمان نظام پزشکی، در نامه ای به رییس رسانه ملی، نسبت به پخش برنامه ای هزل که در آن جامعه پزشکی را مورد تمسخر قرارداده است، به شدت گلایه و اعتراض نمود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان متن این نامه به شرح ذیل است:

ويل لكل همزة لمزة

رئيس محترم سازمان صدا وسيماي
جمهوري اسلامي ايران

 
در  روزهاي اخير در يكي از برنامه هاي شبكه يك سيما مجريان بي نزاكت برنامه هزل،طعنه وتمسخر جامعه خدوم پزشكي را به نهايت رساندند
نميدانم اين رفتارهاي گستاخانه با هماهنگي مسئولين آن سازمان است يا از سر سكوت رضايتمندانه آنها ،يا از سر بي تدبيري وعدم توجه به عواقب وپيامدهاي مخرب اين برنامه ها كه امروزه رسانه ملي را به نازل ترين درجه ممكن از اعتماد ورجوع مردم ساقط كرده است
تخريب وتهاجم هجوگونه به جامعه محترم پزشكي  به منظور انحراف اذهان مردم شريف ايران از مشكلات عديده اجتماعي واقتصادي كشور و مسببين اين شرايط نمايش كهنه ونخ نمايي است كه سالهاست بر همگان مكشوف وبي اثر شده استحتما ميدانيد كه در اخرين نظر سنجي انجام شده عليرغم همه تخريب هاي ظالمانه ،جايگاه جامعه خدوم پزشكي كشور در سه رتبه برتر اعتماد ورجوع مردم قراردارديقينا اين جايگاه  والادر اثر خدمات ارزشمند وايثارگرانه اين جامعه شريف در اقصا نقاط ايران زمين ودوردست ترين روستاها ونقاط كشور ودر همه بحرانها از دفاع مقدس  تا سيل اخير حاصل شده وپزشكان عزيز شرف اين جايگاه رفيع خدمت به مردم و تسكين الام بيماران را با بي مهري ها وناملايمات وحسادت ها تعويض نخواهند كرد
بديهي است مسئوليت اثرات تخريبي وتبعات سوء اين برنامه ها بر مقوله خطير ومهم سلامت مردم كه بر پايه اعتماد وروابط صحيح شكل ميگيرد بر عهده برنامه ريزان ومجريان كوته انديش اين برنامه هاست
اميدوارم مسئولين ان سازمان لا اقل در شرايط خطير وبحراني كنوني كشور به اهميت انسجام ملي و وحدت اقشار مختلف كشور پي برده وبيش از اين بر طبل اختلافات وتفرقه ها نكوبند ومصالح ملي را بر امور ديگر ترجيح دهند

دكتر محمد رضا ظفرقندي
رئيس كل سازمان نظام پزشكي 
جمهوري اسلامي ايران

٩٨/٣/٣
۱۳۹۸/۰۳/۰۳